Prezentare
 
Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este una dintre organizațiile succesoare ale Filialei Cluj a Fundației pentru o Societate Deschisă, activitatea sa având la bază peste nouă ani de experiență în administrarea de programe interetnice.

Misiunea Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este de a contribui la construcția democratică din România prin ameliorarea climatului interetnic și promovarea principiilor echității etnoculturale. Activitatea Centrului este relevantă pentru eforturile României de a se alinia valorilor europene, în special în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene.

Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală administrează un număr considerabil de programe în domeniul relațiilor interetnice, derulând sau sprijinind proiecte care vizează diferitele aspecte ale acomodării diversității etnoculturale: cercetări privind istoria comună, schimburi culturale, baze de date socio-demografice, relații interetnice la nivel comunitar, buna guvernare a comunităților multietnice, publicații.

Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală a făcut parte din Soros Open Network (SON) (în perioada 2000-2012) și din Donors’ Forum, România (în perioada 2004-2012).

© CRDE 2002
TIPĂRIRE   ÎNCHIDE