CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Egalitate de șanse pe piața muncii în regiunile Nord-Vest și Centru


Obiectivul general al proiectului
Promovarea principiului egalității de șanse și de gen prin facilitarea accesului pe piața forței de muncă a cel puțin 720 de femei din regiunile Nord-Vest și Centru.

Obiective specifice ale proiectului
Creșterea conștientizării femeilor asupra principiului egalității de șanse și de gen prin informarea a cel puțin 720 de femei asupra drepturilor egale pe piața muncii;
Facilitarea accesului egal pe piața muncii pentru 720 de femei, prin activități de formare profesională în domeniul managementului de proiect, turismului, serviciilor sociale, comerțului și în alte domenii cerute pe piața muncii și prin dobândirea de competențe IT;
Eliminarea stereotipurilor de gen din mass-media prin formarea a 16 operatori mass-media cu privire la egalitatea de șanse și de gen și non-discriminare;
Sprijinirea inițierii unor activități generatoare de venit de către cel puțin 20 de femei formate în cadrul proiectului pentru a dobândi competențe antreprenoriale;
Creșterea conștientizării asupra principiului egalității de șanse și de gen în societatea civilă, prin formarea a 16 reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale privind egalitatea de șanse și de gen, non-discriminarea și incluziunea socială și prin promovarea bunelor practici.

Grupul țintă al proiectului este constituit din femei, operatori mass-media și personal al organizațiilor societății civile. Femeile vizate de proiect aparțin unor comunități multietnice din regiunile Nord-Vest și Centru, fiind, în principal, șomere sau cu risc ridicat de șomaj, casnice/inactive și femei care se reîntorc pe piața muncii după concediul de îngrijire al copilului.

Principalele rezultate așteptate
Peste 700 de persoane informate asupra principiului egalității de șanse și activităților proiectului;
20 întâlniri de conștientizare a grupului țintă asupra principiului egalității de șanse;
720 femei formate, dintre care cel puțin 684 femei certificate;
16 operatori mass-media formați cu privire egalitatea de șanse și de gen și non-discriminare;
100 femei formate pentru a dobândi competențe antreprenoriale;
20 planuri de afaceri premiate și 20 activități generatoare de venit inițiate;
16 reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale formați;
16 planuri de promovare a principiului egalității de șanse în mediul neguvernamental;
Pachete de formare elaborate și adaptate nevoilor de formare ale grupului țintă.

Valoarea totală a proiectului: 6.393.346 lei, din care finanțare nerambursabilă maxim 6.264.346 lei.

Activități, evoluții, rezultate
În vederea promovării proiectului și a principiului egalității de șanse pe piața muncii, precum și recrutării grupului țintă, au fost pregătite și distribuite următoarele materiale: 1.000 de fluturași de informare și 1.000 de broșuri, tipărite atât în limba română, cât și în limba maghiară.

În lunile iulie-august 2014 au fost organizate 35 întâlniri de conștientizare a grupului țintă cu privire la drepturi egale pe piața muncii, în 15 localități din regiunile Nord-Vest și Centru.

În perioada iulie 2014 - martie 2015 au fost înregistrate 1054 persoane în grupul țintă, provenind din județele Alba, Bihor, Cluj, Covasna, Harghita, Maramureș, Mureș, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu.
Dintre persoanele înregistrate, aproximativ 51% sunt inactive, 11% șomere, 38% angajate (cele mai multe în concediu de creștere a copilului), 34% din grupul țintă aparținând minorităților etnice.

Proiectul a fost promovat până acum și prin intermediul a 22 de anunțuri de presă apărute la nivelul fiecărui județ implicat în proiect, o conferință de presă organizată și un comunicat de presă lansat, urmate de articole în presa scrisă și online.

Începând cu luna septembrie 2014 au fost organizate 36 cursuri de calificare de nivel 1 și 2 pentru următoarele meserii: Infirmieră, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, Lucrător în gospodărie agroturistică, Lucrător în comerț, Lucrător în alimentație, Cameristă, Operator introducere, validare și prelucrare date, Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație. Aceste cursuri sunt livrate de Partener, în calitate de furnizor acreditat de formare profesională.

Începând cu luna februarie 2015 au avut loc întâlniri de informare și asistență pentru dezvoltarea unei activități economice independente în toate județele de implementare.

O sesiune de formare adresată operatorilor mass-media a avut loc la Cluj, în perioada 25-27 martie a.c. Cursul a urmărit să contribuie la eliminarea stereotipurilor de gen din mass-media prin formarea a 16 operatori mass-media cu privire la egalitatea de șanse și de gen și non-discriminare. În cadrul cursului au fost dezbătute aspecte privind legislația antidiscriminare din Uniunea Europeană și România, instituții cu competențe în domeniul antidiscriminării, egalitatea de șanse și de gen, imaginea femeii și bărbatului în mass-media și publicitate, formarea și transmiterea stereotipurilor și prejudecăților de gen, rolul mass-mediei în promovarea egalității de șanse. Formatorii au folosit pentru exemplificare spoturi publicitare, exemple din mass-media națională, statistici, exemple din cazuistica CNCD relevantă în domeniul discriminării de gen. De asemenea, cursanții au adus în discuții aspecte relevante și exemple din practica lor profesională. Alte aspecte utile acoperite de curs au cuprins prevederile codului etic antidiscriminare pentru spațiul virtual, conștientizarea discrepanței dintre egalitatea de șanse și mass-media încărcată de stereotipuri de gen, precum și formarea și transmiterea stereotipurilor și prejudecăților de gen.

În perioada iunie-august 2015 au fost organizate cursuri de inițiere în gruparea de competențe antreprenoriale în Cristuru Secuiesc (HR), Aleșd (BH), Șomcuta Mare (MM), Livada (SM) și Miercurea Nirajului (MS). 105 femei au fost certificate, o parte dintre ele urmând să beneficieze de servicii de consultanță pentru dezvoltarea unor activități economice independente, inclusiv privind întocmirea unor planuri de afaceri și înregistrarea unor structuri juridice.

Materiale elaborate
Fluturaș de promovare (în limba română)
Fluturaș de promovare (în limba maghiară)
Broșură privind egalitatea de șanse (în limba română)
Broșură privind egalitatea de șanse (în limba maghiară)
Anunț de presă, seria 3 (în limba română)
Comunicat de presă la finalizarea proiectului (în limba română)
 
  Manager de proiect
Amelia Gorcea

Nr. identificare contract
POSDRU/144/6.3/S/129320

Perioada de desfășurare
mai 2014 – octombrie 2015

Acoperirea geografică
Regiunea Nord-Vest și Regiunea Centru

Finanțator
Uniunea Europeană, Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Partener  
Asociația pentru Tineret Fidelitas Miercurea Ciuc
 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018