Prevenirea și gestionarea conflictelor la nivelul comunităților multiculturale – stagii de pregătire pentru subofițerii de poliție
 
Programul urmărește prevenirea conflictelor la nivelul comunităților multiculturale. Activitățile includ stagii de pregătire adresate subofițerilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției și elevilor de la Școala de Subofițeri de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina care activează sau vor activa în comunități multiculturale, precum și o serie de întâlniri la nivelul comunităților locale între poliție, reprezentanții autorităților publice și cetățeni.

 
 

Coordonator de program:
Gábor Ádám

Perioada de desfășurare:

noiembrie 2000 – noiembrie 2002

Acoperirea geografică:
Națională, 26 de județe

Finanțatori:

- Fundația pentru o Societate Deschisă România
Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală
- Uniunea Europeană, Inițiativa Europeană pentru Democrație și Drepturile Omului

Parteneri:

- Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității
- Școala de Subofițeri de Poliție “Vasile Lascăr”, Câmpina, ambele din cadrul Inspectoratului General al Poliției

Programul urmărește prevenirea conflictelor la nivelul comunităților multiculturale. Activitățile includ stagii de pregătire adresate subofițerilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției și elevilor de la Școala de Subofițeri de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina care activează sau vor activa în comunități multiculturale, precum și o serie de întâlniri la nivelul comunităților locale între poliție, reprezentanții autorităților publice și cetățeni.

 Scopul programului:

Scopul programului este combaterea discriminării minorităților etnice și dezvoltarea unei mai bune guvernări prin îmbunătățirea relațiilor dintre subofițerii de poliție și comunitățile locale și promovarea unei guvernări adaptate comunităților multietnice.

 Obiective specifice:

 susținerea procesului de reformă la diferite niveluri ale poliției, democratizarea și transparentizarea funcționării instituțiilor sale
 dezvoltarea capacităților de prevenire și gestionare a conflictelor la nivelul comunităților multiculturale ale subofițerilor de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției și elevilor de la Școala de Subofițeri de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina
 prevenirea comportamentului discriminatoriu al subofițerilor de poliție față de cetățenii aparținând minorităților
 îmbunătățirea, la nivel local, a relațiilor dintre poliție, administrația publică și membrii comunităților multietnice

 Grup țintă:

Programul se adresează subofițerilor de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției și elevilor de la Școala de Subofițeri de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina care activează sau vor activa în comunități multiculturale, autorităților locale din aceste comunități și grupurilor etnice din comunitate.

 Activități:

Programul constă într-o serie de 14 stagii (module) de pregătire adresate subofițerilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției și elevilor de la Școala de Subofițeri de Poliție “Vasile Lascăr” din Câmpina, care activează sau vor activa în comunități multiculturale. Fiecare stagiu este destinat unui număr de 25 de participanți, totalul celor care beneficiază de pregătire în cadrul proiectului fiind de 350 de persoane.
Activitățile sunt organizate la școala de subofițeri din Câmpina, fiecare modul desfășurându-se pe durata a 3 zile, fiind prezentate și discutate următoarele teme:
 Prevenirea stărilor conflictuale în comunitățile multiculturale;
 Cadru normativ de intervenție în cazuri de conflict;
 Tehnici de comunicare în relația poliție – comunitate multiculturală;
 Drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
 Drepturile omului și minoritățile;
 Medierea și negocierea conflictelor – modalități concrete de realizare;
 Rolul mas-media în generarea și în prevenirea conflictelor;
 Comunitate, siguranță, autoritate.


În afara stagiilor de pregătire, proiectul mai cuprinde și o serie de întâlniri de o zi dintre poliție și membrii comunităților locale.
În baza experienței acumulate la primele două activități, este editată o broșură informativă privind prevenirea conflictelor la nivel de grup în comunitățile multiculturale, inclusiv prevenirea eventualului comportament discriminatoriu al subofițerilor față de persoane aparținând minorităților. Broșura este tipărită în 800 de exemplare și distribuită la toate Inspectoratele Județene de Poliție.

 Rezultate:
Proiectul a avut un impact important la nivel de politici. Conform raportului Oficiului Național pentru Romi din aprilie 2002, privind implementarea Strategiei pentru îmbunătățirea situației romilor, prevederi importante din noua Lege privind Statutul polițistului (legea 440/2002, Art.77) sunt consecințe ale colaborării CRDE cu Inspectoratul General al Poliției. Proiectul vine să sprijine procesul de reformă din cadrul poliției și contribuie la dezvoltarea de bune practici în modul de funcționare a unor instituții importante din cadrul Ministerului de Interne. Recent a fost semnat un protocol de colaborare între CRDE și Ministerul de Interne, prin care se dorește dezvoltarea de inițiative comune care să clădească pe rezultatele acestui proiect și să contribuie la o mai bună reprezentare a minorităților în rândul poliției.


© CRDE 2002
TIPĂRIRE   ÎNCHIDE