CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
10,420
99.74 %
Romi (Ţigani): 
24
0.22 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.02 %
Total: 
10,447    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
10,428
99.81 %
Rromanes (Ţigănească): 
16
0.15 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.02 %
Total: 
10,447    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
10,045
96.15 %
Romano-catolică: 
8
0.07 %
Penticostală: 
41
0.39 %
Baptistă: 
1
0.0 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
18
0.17 %
Creştină după Evanghelie: 
14
0.13 %
Creştină de rit vechi: 
124
1.18 %
Altă religie: 
196
1.87 %
Total: 
10,447    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,356
12.97 %
0-14 ani, femei: 
1,356
12.97 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,976
28.48 %
15-59 ani, femei: 
2,719
26.02 %
60+ ani, barbaţi: 
914
8.74 %
60+ ani, femei: 
1,126
10.77 %
Total: 
10,447    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018