CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
6,828
98.68 %
Ruşi-lipoveni: 
91
1.31 %
Total: 
6,919    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
6,881
99.45 %
Rusă-Lipoveană: 
38
0.54 %
Total: 
6,919    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
6,092
88.04 %
Romano-catolică: 
11
0.15 %
Penticostală: 
566
8.18 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
73
1.05 %
Creştină după Evanghelie: 
2
0.02 %
Creştină de rit vechi: 
146
2.11 %
Altă religie: 
28
0.40 %
Fără religie: 
1
0.01 %
Total: 
6,919    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,040
15.03 %
0-14 ani, femei: 
942
13.61 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,873
27.07 %
15-59 ani, femei: 
1,697
24.52 %
60+ ani, barbaţi: 
610
8.81 %
60+ ani, femei: 
757
10.94 %
Total: 
6,919    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018