CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
688,719
97.46 %
Maghiari: 
4,317
0.61 %
Romi (Ţigani): 
11,839
1.67 %
Ucraineni: 
34
0.0 %
Germani: 
171
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
57
0.0 %
Turci: 
39
0.0 %
Tătari: 
5
0.0 %
Sârbi: 
11
0.0 %
Slovaci: 
2
0.0 %
Bulgari: 
13
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
73
0.01 %
Evrei: 
137
0.01 %
Cehi: 
2
0.0 %
Polonezi: 
16
0.0 %
Italieni: 
82
0.01 %
Chinezi: 
2
0.0 %
Armeni: 
55
0.0 %
Ceangăi: 
796
0.11 %
Alta etnie: 
162
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
90
0.01 %
Total: 
706,623    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
694,946
98.34 %
Maghiară: 
4,564
0.64 %
Rromanes (Ţigănească): 
6,536
0.92 %
Ucraineană: 
25
0.0 %
Germană: 
85
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
74
0.01 %
Turcă: 
29
0.0 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
4
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
11
0.0 %
Greacă: 
54
0.0 %
Evreiască (Idis): 
9
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
10
0.0 %
Italiană: 
68
0.0 %
Chineză: 
3
0.0 %
Armeană: 
5
0.0 %
Alta limbă maternă: 
144
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
52
0.0 %
Total: 
706,623    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
575,373
81.42 %
Romano-catolică: 
119,618
16.92 %
Reformată: 
163
0.02 %
Penticostală: 
3,694
0.52 %
Greco-catolică: 
337
0.04 %
Baptistă: 
488
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2,309
0.32 %
Musulmană: 
101
0.01 %
Unitariană: 
36
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
877
0.12 %
Creştină de rit vechi: 
1,013
0.14 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
54
0.0 %
Evanghelică: 
361
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
32
0.0 %
Mozaică: 
155
0.02 %
Altă religie: 
1,685
0.23 %
Fără religie: 
79
0.01 %
Atei: 
94
0.01 %
Religie nedeclarată: 
154
0.02 %
Total: 
706,623    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
73,105
10.34 %
0-14 ani, femei: 
70,321
9.95 %
15-59 ani, barbaţi: 
217,746
30.81 %
15-59 ani, femei: 
215,321
30.47 %
60+ ani, barbaţi: 
58,201
8.23 %
60+ ani, femei: 
71,929
10.17 %
Total: 
706,623    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018