CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
20,152
98.32 %
Maghiari: 
12
0.05 %
Romi (Ţigani): 
302
1.47 %
Ucraineni: 
2
0.0 %
Germani: 
2
0.0 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Turci: 
1
0.0 %
Greci: 
3
0.01 %
Evrei: 
12
0.05 %
Italieni: 
3
0.01 %
Alta etnie: 
6
0.02 %
Total: 
20,496    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
20,225
98.67 %
Maghiară: 
15
0.07 %
Rromanes (Ţigănească): 
241
1.17 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.0 %
Turcă: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Italiană: 
3
0.01 %
Alta limbă maternă: 
6
0.02 %
Total: 
20,496    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
20,018
97.66 %
Romano-catolică: 
58
0.28 %
Reformată: 
2
0.0 %
Penticostală: 
2
0.0 %
Greco-catolică: 
2
0.0 %
Baptistă: 
18
0.08 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
31
0.15 %
Musulmană: 
4
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
54
0.26 %
Creştină de rit vechi: 
78
0.38 %
Evanghelică: 
3
0.01 %
Mozaică: 
12
0.05 %
Altă religie: 
209
1.01 %
Fără religie: 
1
0.0 %
Religie nedeclarată: 
4
0.01 %
Total: 
20,496    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,051
10.00 %
0-14 ani, femei: 
1,892
9.23 %
15-59 ani, barbaţi: 
6,490
31.66 %
15-59 ani, femei: 
7,012
34.21 %
60+ ani, barbaţi: 
1,332
6.49 %
60+ ani, femei: 
1,719
8.38 %
Total: 
20,496    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018