CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,414
99.56 %
Maghiari: 
2
0.05 %
Romi (Ţigani): 
8
0.23 %
Germani: 
1
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.02 %
Turci: 
3
0.08 %
Total: 
3,429    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,423
99.82 %
Maghiară: 
2
0.05 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.02 %
Turcă: 
3
0.08 %
Total: 
3,429    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,316
96.70 %
Romano-catolică: 
7
0.20 %
Reformată: 
2
0.05 %
Penticostală: 
3
0.08 %
Greco-catolică: 
7
0.20 %
Baptistă: 
10
0.29 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
79
2.30 %
Musulmană: 
3
0.08 %
Unitariană: 
1
0.02 %
Altă religie: 
1
0.02 %
Total: 
3,429    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
295
8.60 %
0-14 ani, femei: 
229
6.67 %
15-59 ani, barbaţi: 
881
25.69 %
15-59 ani, femei: 
849
24.75 %
60+ ani, barbaţi: 
526
15.33 %
60+ ani, femei: 
649
18.92 %
Total: 
3,429    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019