CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
103,931
98.17 %
Maghiari: 
66
0.06 %
Romi (Ţigani): 
509
0.48 %
Ucraineni: 
287
0.27 %
Germani: 
375
0.35 %
Ruşi-lipoveni: 
214
0.20 %
Turci: 
14
0.01 %
Tătari: 
1
0.0 %
Slovaci: 
2
0.0 %
Bulgari: 
4
0.0 %
Greci: 
13
0.01 %
Evrei: 
61
0.05 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
252
0.23 %
Italieni: 
9
0.0 %
Chinezi: 
6
0.0 %
Armeni: 
35
0.03 %
Alta etnie: 
57
0.05 %
Etnie nedeclarată: 
28
0.02 %
Total: 
105,865    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
104,887
99.07 %
Maghiară: 
59
0.05 %
Rromanes (Ţigănească): 
115
0.10 %
Ucraineană: 
224
0.21 %
Germană: 
174
0.16 %
Rusă-Lipoveană: 
162
0.15 %
Turcă: 
13
0.01 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
8
0.0 %
Evreiască (Idis): 
23
0.02 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
126
0.11 %
Italiană: 
8
0.0 %
Chineză: 
6
0.0 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
54
0.05 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
105,865    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
95,833
90.52 %
Romano-catolică: 
1,898
1.79 %
Reformată: 
22
0.02 %
Penticostală: 
4,876
4.60 %
Greco-catolică: 
83
0.07 %
Baptistă: 
868
0.81 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
388
0.36 %
Musulmană: 
31
0.02 %
Unitariană: 
2
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
844
0.79 %
Creştină de rit vechi: 
410
0.38 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
20
0.01 %
Evanghelică: 
45
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
7
0.0 %
Mozaică: 
67
0.06 %
Altă religie: 
316
0.29 %
Fără religie: 
42
0.03 %
Atei: 
45
0.04 %
Religie nedeclarată: 
68
0.06 %
Total: 
105,865    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
9,745
9.20 %
0-14 ani, femei: 
9,280
8.76 %
15-59 ani, barbaţi: 
35,772
33.79 %
15-59 ani, femei: 
39,492
37.30 %
60+ ani, barbaţi: 
5,167
4.88 %
60+ ani, femei: 
6,409
6.05 %
Total: 
105,865    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020