CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
29,288
98.32 %
Maghiari: 
33
0.11 %
Romi (Ţigani): 
151
0.50 %
Ucraineni: 
4
0.01 %
Germani: 
20
0.06 %
Ruşi-lipoveni: 
247
0.82 %
Turci: 
4
0.01 %
Greci: 
11
0.03 %
Evrei: 
17
0.05 %
Polonezi: 
4
0.01 %
Italieni: 
3
0.01 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
4
0.01 %
Total: 
29,787    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
29,540
99.17 %
Maghiară: 
30
0.10 %
Rromanes (Ţigănească): 
24
0.08 %
Ucraineană: 
5
0.01 %
Germană: 
14
0.04 %
Rusă-Lipoveană: 
146
0.49 %
Turcă: 
4
0.01 %
Greacă: 
13
0.04 %
Evreiască (Idis): 
2
0.0 %
Poloneză: 
2
0.0 %
Italiană: 
2
0.0 %
Chineză: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
4
0.01 %
Total: 
29,787    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
28,182
94.61 %
Romano-catolică: 
121
0.40 %
Reformată: 
17
0.05 %
Penticostală: 
80
0.26 %
Greco-catolică: 
15
0.05 %
Baptistă: 
42
0.14 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
13
0.04 %
Musulmană: 
5
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
26
0.08 %
Creştină de rit vechi: 
280
0.94 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.0 %
Mozaică: 
19
0.06 %
Altă religie: 
968
3.24 %
Fără religie: 
4
0.01 %
Atei: 
8
0.02 %
Religie nedeclarată: 
6
0.02 %
Total: 
29,787    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,947
9.89 %
0-14 ani, femei: 
2,967
9.96 %
15-59 ani, barbaţi: 
9,487
31.84 %
15-59 ani, femei: 
10,358
34.77 %
60+ ani, barbaţi: 
1,732
5.81 %
60+ ani, femei: 
2,296
7.70 %
Total: 
29,787    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018