CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
16,012
98.10 %
Maghiari: 
95
0.58 %
Romi (Ţigani): 
54
0.33 %
Ucraineni: 
22
0.13 %
Germani: 
109
0.66 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.01 %
Turci: 
3
0.01 %
Tătari: 
1
0.0 %
Evrei: 
10
0.06 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
9
0.05 %
Italieni: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
2
0.01 %
Total: 
16,321    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
16,162
99.02 %
Maghiară: 
64
0.39 %
Rromanes (Ţigănească): 
8
0.04 %
Ucraineană: 
19
0.11 %
Germană: 
58
0.35 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Turcă: 
1
0.0 %
Tătară: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Poloneză: 
4
0.02 %
Alta limbă maternă: 
2
0.01 %
Total: 
16,321    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
15,374
94.19 %
Romano-catolică: 
421
2.57 %
Reformată: 
28
0.17 %
Penticostală: 
149
0.91 %
Greco-catolică: 
36
0.22 %
Baptistă: 
107
0.65 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
137
0.83 %
Musulmană: 
6
0.03 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
15
0.09 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
8
0.04 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Mozaică: 
11
0.06 %
Altă religie: 
19
0.11 %
Fără religie: 
2
0.01 %
Atei: 
3
0.01 %
Total: 
16,321    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,342
8.22 %
0-14 ani, femei: 
1,321
8.09 %
15-59 ani, barbaţi: 
5,135
31.46 %
15-59 ani, femei: 
5,519
33.81 %
60+ ani, barbaţi: 
1,288
7.89 %
60+ ani, femei: 
1,716
10.51 %
Total: 
16,321    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020