CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,095
99.93 %
Maghiari: 
1
0.03 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.03 %
Total: 
3,097    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,096
99.96 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.03 %
Total: 
3,097    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,043
98.25 %
Romano-catolică: 
4
0.12 %
Reformată: 
1
0.03 %
Penticostală: 
8
0.25 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
39
1.25 %
Altă religie: 
1
0.03 %
Atei: 
1
0.03 %
Total: 
3,097    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
254
8.20 %
0-14 ani, femei: 
278
8.97 %
15-59 ani, barbaţi: 
911
29.41 %
15-59 ani, femei: 
890
28.73 %
60+ ani, barbaţi: 
344
11.10 %
60+ ani, femei: 
420
13.56 %
Total: 
3,097    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020