CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
69,609
98.63 %
Maghiari: 
25
0.03 %
Romi (Ţigani): 
844
1.19 %
Ucraineni: 
3
0.0 %
Germani: 
7
0.0 %
Ruşi-lipoveni: 
49
0.06 %
Turci: 
6
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Evrei: 
9
0.01 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
4
0.0 %
Chinezi: 
3
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
8
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
70,571    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
70,441
99.81 %
Maghiară: 
17
0.02 %
Rromanes (Ţigănească): 
72
0.10 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
4
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
13
0.01 %
Turcă: 
5
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
3
0.0 %
Italiană: 
4
0.0 %
Chineză: 
3
0.0 %
Alta limbă maternă: 
7
0.0 %
Total: 
70,571    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
68,952
97.70 %
Romano-catolică: 
388
0.54 %
Reformată: 
3
0.0 %
Penticostală: 
121
0.17 %
Greco-catolică: 
37
0.05 %
Baptistă: 
67
0.09 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
96
0.13 %
Musulmană: 
5
0.0 %
Unitariană: 
2
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
654
0.92 %
Creştină de rit vechi: 
67
0.09 %
Evanghelică: 
39
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.0 %
Mozaică: 
9
0.01 %
Altă religie: 
58
0.08 %
Fără religie: 
36
0.05 %
Atei: 
27
0.03 %
Religie nedeclarată: 
8
0.01 %
Total: 
70,571    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
6,786
9.61 %
0-14 ani, femei: 
6,614
9.37 %
15-59 ani, barbaţi: 
25,652
36.34 %
15-59 ani, femei: 
26,410
37.42 %
60+ ani, barbaţi: 
2,258
3.19 %
60+ ani, femei: 
2,851
4.03 %
Total: 
70,571    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020