CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
112,893
98.10 %
Maghiari: 
35
0.03 %
Romi (Ţigani): 
1,158
1.00 %
Ucraineni: 
30
0.02 %
Germani: 
46
0.03 %
Ruşi-lipoveni: 
692
0.60 %
Turci: 
7
0.0 %
Tătari: 
1
0.0 %
Slovaci: 
6
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
33
0.02 %
Evrei: 
70
0.06 %
Polonezi: 
5
0.0 %
Italieni: 
17
0.01 %
Armeni: 
28
0.02 %
Alta etnie: 
48
0.04 %
Total: 
115,070    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
113,908
98.99 %
Maghiară: 
39
0.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
600
0.52 %
Ucraineană: 
27
0.02 %
Germană: 
19
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
403
0.35 %
Turcă: 
7
0.0 %
Tătară: 
1
0.0 %
Greacă: 
18
0.01 %
Evreiască (Idis): 
21
0.01 %
Poloneză: 
2
0.0 %
Italiană: 
17
0.01 %
Armeană: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
6
0.0 %
Total: 
115,070    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
109,614
95.25 %
Romano-catolică: 
710
0.61 %
Reformată: 
18
0.01 %
Penticostală: 
2,591
2.25 %
Greco-catolică: 
46
0.03 %
Baptistă: 
335
0.29 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
347
0.30 %
Musulmană: 
19
0.01 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
457
0.39 %
Creştină de rit vechi: 
528
0.45 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2
0.0 %
Evanghelică: 
12
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.0 %
Mozaică: 
71
0.06 %
Altă religie: 
201
0.17 %
Fără religie: 
31
0.02 %
Atei: 
34
0.02 %
Religie nedeclarată: 
51
0.04 %
Total: 
115,070    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
11,676
10.14 %
0-14 ani, femei: 
11,290
9.81 %
15-59 ani, barbaţi: 
39,668
34.47 %
15-59 ani, femei: 
42,120
36.60 %
60+ ani, barbaţi: 
4,411
3.83 %
60+ ani, femei: 
5,905
5.13 %
Total: 
115,070    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020