CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,442
98.79 %
Romi (Ţigani): 
42
1.20 %
Total: 
3,484    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,484
100.0 %
Total: 
3,484    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,480
99.88 %
Romano-catolică: 
1
0.02 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1
0.02 %
Unitariană: 
1
0.02 %
Altă religie: 
1
0.02 %
Total: 
3,484    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
356
10.21 %
0-14 ani, femei: 
341
9.78 %
15-59 ani, barbaţi: 
941
27.00 %
15-59 ani, femei: 
869
24.94 %
60+ ani, barbaţi: 
415
11.91 %
60+ ani, femei: 
562
16.13 %
Total: 
3,484    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018