CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
19,216
93.23 %
Maghiari: 
1
0.0 %
Romi (Ţigani): 
1,380
6.69 %
Germani: 
1
0.0 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Greci: 
9
0.04 %
Alta etnie: 
2
0.0 %
Total: 
20,610    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
19,963
96.86 %
Maghiară: 
1
0.0 %
Rromanes (Ţigănească): 
633
3.07 %
Germană: 
2
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Greacă: 
8
0.03 %
Alta limbă maternă: 
2
0.0 %
Total: 
20,610    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
20,562
99.76 %
Romano-catolică: 
14
0.06 %
Reformată: 
1
0.0 %
Penticostală: 
15
0.07 %
Greco-catolică: 
2
0.0 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
11
0.05 %
Musulmană: 
2
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.0 %
Mozaică: 
1
0.0 %
Fără religie: 
1
0.0 %
Total: 
20,610    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,729
8.38 %
0-14 ani, femei: 
1,630
7.90 %
15-59 ani, barbaţi: 
6,623
32.13 %
15-59 ani, femei: 
6,820
33.09 %
60+ ani, barbaţi: 
1,606
7.79 %
60+ ani, femei: 
2,202
10.68 %
Total: 
20,610    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018