CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
11,342
93.00 %
Maghiari: 
1
0.0 %
Romi (Ţigani): 
834
6.83 %
Germani: 
3
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Tătari: 
1
0.0 %
Italieni: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
12
0.09 %
Total: 
12,195    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
11,433
93.75 %
Maghiară: 
1
0.0 %
Rromanes (Ţigănească): 
757
6.20 %
Germană: 
2
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Italiană: 
1
0.0 %
Total: 
12,195    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
12,096
99.18 %
Romano-catolică: 
12
0.09 %
Reformată: 
1
0.0 %
Penticostală: 
76
0.62 %
Baptistă: 
1
0.0 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
4
0.03 %
Musulmană: 
2
0.01 %
Altă religie: 
2
0.01 %
Atei: 
1
0.0 %
Total: 
12,195    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,318
10.80 %
0-14 ani, femei: 
1,235
10.12 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,779
30.98 %
15-59 ani, femei: 
3,753
30.77 %
60+ ani, barbaţi: 
872
7.15 %
60+ ani, femei: 
1,238
10.15 %
Total: 
12,195    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020