CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
408,178
98.77 %
Maghiari: 
332
0.08 %
Romi (Ţigani): 
3,955
0.95 %
Ucraineni: 
31
0.0 %
Germani: 
136
0.03 %
Ruşi-lipoveni: 
12
0.0 %
Turci: 
36
0.0 %
Tătari: 
5
0.0 %
Sârbi: 
7
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
4
0.0 %
Greci: 
6
0.0 %
Evrei: 
8
0.0 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
6
0.0 %
Italieni: 
33
0.0 %
Armeni: 
3
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
485
0.11 %
Etnie nedeclarată: 
7
0.0 %
Total: 
413,247    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
410,423
99.31 %
Maghiară: 
351
0.08 %
Rromanes (Ţigănească): 
2,212
0.53 %
Ucraineană: 
24
0.0 %
Germană: 
98
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
16
0.0 %
Turcă: 
32
0.0 %
Tătară: 
3
0.0 %
Sârbă: 
7
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
3
0.0 %
Greacă: 
4
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
6
0.0 %
Italiană: 
23
0.0 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
41
0.0 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
413,247    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
409,925
99.19 %
Romano-catolică: 
719
0.17 %
Reformată: 
101
0.02 %
Penticostală: 
490
0.11 %
Greco-catolică: 
152
0.03 %
Baptistă: 
289
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1,065
0.25 %
Musulmană: 
68
0.01 %
Unitariană: 
16
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
81
0.01 %
Creştină de rit vechi: 
9
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
22
0.0 %
Evanghelică: 
23
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
11
0.0 %
Mozaică: 
7
0.0 %
Altă religie: 
169
0.04 %
Fără religie: 
18
0.0 %
Atei: 
30
0.0 %
Religie nedeclarată: 
52
0.01 %
Total: 
413,247    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
37,086
8.97 %
0-14 ani, femei: 
35,493
8.58 %
15-59 ani, barbaţi: 
126,876
30.70 %
15-59 ani, femei: 
124,389
30.10 %
60+ ani, barbaţi: 
37,901
9.17 %
60+ ani, femei: 
51,502
12.46 %
Total: 
413,247    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018