CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,696
45.38 %
Maghiari: 
264
3.24 %
Romi (Ţigani): 
218
2.67 %
Ucraineni: 
47
0.57 %
Germani: 
30
0.36 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.01 %
Sârbi: 
15
0.18 %
Slovaci: 
3,844
47.20 %
Bulgari: 
2
0.02 %
Greci: 
5
0.06 %
Evrei: 
5
0.06 %
Cehi: 
12
0.14 %
Polonezi: 
2
0.02 %
Italieni: 
1
0.01 %
Alta etnie: 
2
0.02 %
Total: 
8,144    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,740
45.92 %
Maghiară: 
280
3.43 %
Rromanes (Ţigănească): 
165
2.02 %
Ucraineană: 
46
0.56 %
Germană: 
37
0.45 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.01 %
Sârbă: 
7
0.08 %
Slovacă: 
3,852
47.29 %
Bulgară: 
2
0.02 %
Cehă: 
11
0.13 %
Poloneză: 
2
0.02 %
Italiană: 
1
0.01 %
Total: 
8,144    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,275
40.21 %
Romano-catolică: 
1,146
14.07 %
Reformată: 
52
0.63 %
Penticostală: 
316
3.88 %
Greco-catolică: 
213
2.61 %
Baptistă: 
96
1.17 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
3
0.03 %
Musulmană: 
1
0.01 %
Unitariană: 
3
0.03 %
Creştină de rit vechi: 
20
0.24 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2,838
34.84 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
154
1.89 %
Altă religie: 
23
0.28 %
Atei: 
3
0.03 %
Religie nedeclarată: 
1
0.01 %
Total: 
8,144    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
760
9.33 %
0-14 ani, femei: 
691
8.48 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,465
30.26 %
15-59 ani, femei: 
2,480
30.45 %
60+ ani, barbaţi: 
729
8.95 %
60+ ani, femei: 
1,019
12.51 %
Total: 
8,144    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020