CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,975
87.40 %
Maghiari: 
378
6.64 %
Romi (Ţigani): 
31
0.54 %
Ucraineni: 
16
0.28 %
Germani: 
112
1.96 %
Ruşi-lipoveni: 
6
0.10 %
Turci: 
1
0.01 %
Sârbi: 
6
0.10 %
Slovaci: 
159
2.79 %
Bulgari: 
2
0.03 %
Cehi: 
1
0.01 %
Italieni: 
3
0.05 %
Alta etnie: 
2
0.03 %
Total: 
5,692    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,058
88.86 %
Maghiară: 
343
6.02 %
Rromanes (Ţigănească): 
12
0.21 %
Ucraineană: 
15
0.26 %
Germană: 
97
1.70 %
Rusă-Lipoveană: 
4
0.07 %
Slovacă: 
157
2.75 %
Cehă: 
1
0.01 %
Italiană: 
3
0.05 %
Alta limbă maternă: 
2
0.03 %
Total: 
5,692    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,586
80.56 %
Romano-catolică: 
448
7.87 %
Reformată: 
199
3.49 %
Penticostală: 
265
4.65 %
Greco-catolică: 
12
0.21 %
Baptistă: 
143
2.51 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
9
0.15 %
Creştină după Evanghelie: 
16
0.28 %
Creştină de rit vechi: 
2
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2
0.03 %
Evanghelică: 
2
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.03 %
Altă religie: 
6
0.10 %
Total: 
5,692    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
582
10.22 %
0-14 ani, femei: 
532
9.34 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,897
33.32 %
15-59 ani, femei: 
1,819
31.95 %
60+ ani, barbaţi: 
364
6.39 %
60+ ani, femei: 
498
8.74 %
Total: 
5,692    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018