CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
5,281
85.60 %
Maghiari: 
204
3.30 %
Romi (Ţigani): 
514
8.33 %
Ucraineni: 
7
0.11 %
Germani: 
136
2.20 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.01 %
Sârbi: 
1
0.01 %
Slovaci: 
19
0.30 %
Bulgari: 
1
0.01 %
Greci: 
1
0.01 %
Evrei: 
1
0.01 %
Italieni: 
2
0.03 %
Alta etnie: 
1
0.01 %
Total: 
6,169    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,513
89.36 %
Maghiară: 
176
2.85 %
Rromanes (Ţigănească): 
318
5.15 %
Ucraineană: 
6
0.09 %
Germană: 
126
2.04 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.01 %
Slovacă: 
18
0.29 %
Greacă: 
1
0.01 %
Evreiască (Idis): 
7
0.11 %
Italiană: 
2
0.03 %
Alta limbă maternă: 
1
0.01 %
Total: 
6,169    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,831
78.31 %
Romano-catolică: 
392
6.35 %
Reformată: 
32
0.51 %
Penticostală: 
205
3.32 %
Greco-catolică: 
23
0.37 %
Baptistă: 
241
3.90 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
413
6.69 %
Creştină după Evanghelie: 
13
0.21 %
Evanghelică: 
3
0.04 %
Mozaică: 
1
0.01 %
Altă religie: 
3
0.04 %
Fără religie: 
8
0.12 %
Religie nedeclarată: 
4
0.06 %
Total: 
6,169    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
650
10.53 %
0-14 ani, femei: 
660
10.69 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,904
30.86 %
15-59 ani, femei: 
1,881
30.49 %
60+ ani, barbaţi: 
448
7.26 %
60+ ani, femei: 
626
10.14 %
Total: 
6,169    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019