CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,534
91.50 %
Maghiari: 
145
3.75 %
Romi (Ţigani): 
105
2.71 %
Ucraineni: 
6
0.15 %
Germani: 
47
1.21 %
Sârbi: 
1
0.02 %
Slovaci: 
14
0.36 %
Bulgari: 
8
0.20 %
Evrei: 
1
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.02 %
Total: 
3,862    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,689
95.52 %
Maghiară: 
110
2.84 %
Rromanes (Ţigănească): 
3
0.07 %
Ucraineană: 
6
0.15 %
Germană: 
36
0.93 %
Slovacă: 
12
0.31 %
Bulgară: 
5
0.12 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.02 %
Total: 
3,862    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,183
82.41 %
Romano-catolică: 
233
6.03 %
Reformată: 
16
0.41 %
Penticostală: 
157
4.06 %
Greco-catolică: 
77
1.99 %
Baptistă: 
183
4.73 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
3
0.07 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
3
0.07 %
Mozaică: 
1
0.02 %
Altă religie: 
1
0.02 %
Fără religie: 
2
0.05 %
Religie nedeclarată: 
2
0.05 %
Total: 
3,862    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
357
9.24 %
0-14 ani, femei: 
346
8.95 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,187
30.73 %
15-59 ani, femei: 
1,135
29.38 %
60+ ani, barbaţi: 
345
8.93 %
60+ ani, femei: 
492
12.73 %
Total: 
3,862    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018