CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
9,880
92.77 %
Maghiari: 
335
3.14 %
Romi (Ţigani): 
128
1.20 %
Ucraineni: 
21
0.19 %
Germani: 
229
2.15 %
Turci: 
1
0.0 %
Sârbi: 
5
0.04 %
Slovaci: 
37
0.34 %
Bulgari: 
4
0.03 %
Cehi: 
1
0.0 %
Italieni: 
7
0.06 %
Alta etnie: 
1
0.0 %
Total: 
10,649    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
9,988
93.79 %
Maghiară: 
303
2.84 %
Rromanes (Ţigănească): 
84
0.78 %
Ucraineană: 
17
0.15 %
Germană: 
204
1.91 %
Turcă: 
2
0.01 %
Sârbă: 
5
0.04 %
Slovacă: 
36
0.33 %
Bulgară: 
2
0.01 %
Cehă: 
1
0.0 %
Italiană: 
6
0.05 %
Alta limbă maternă: 
1
0.0 %
Total: 
10,649    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
8,757
82.23 %
Romano-catolică: 
507
4.76 %
Reformată: 
82
0.77 %
Penticostală: 
682
6.40 %
Greco-catolică: 
118
1.10 %
Baptistă: 
265
2.48 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
48
0.45 %
Musulmană: 
3
0.02 %
Unitariană: 
2
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
30
0.28 %
Creştină de rit vechi: 
18
0.16 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.06 %
Evanghelică: 
6
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.01 %
Mozaică: 
2
0.01 %
Altă religie: 
97
0.91 %
Fără religie: 
6
0.05 %
Atei: 
1
0.0 %
Religie nedeclarată: 
16
0.15 %
Total: 
10,649    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,079
10.13 %
0-14 ani, femei: 
1,047
9.83 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,466
32.54 %
15-59 ani, femei: 
3,478
32.66 %
60+ ani, barbaţi: 
661
6.20 %
60+ ani, femei: 
918
8.62 %
Total: 
10,649    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018