CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
26,074
92.13 %
Maghiari: 
336
1.18 %
Romi (Ţigani): 
569
2.01 %
Ucraineni: 
608
2.14 %
Germani: 
530
1.87 %
Ruşi-lipoveni: 
5
0.01 %
Turci: 
2
0.0 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
36
0.12 %
Slovaci: 
10
0.03 %
Bulgari: 
3
0.01 %
Croaţi: 
3
0.01 %
Greci: 
4
0.01 %
Evrei: 
2
0.0 %
Cehi: 
103
0.36 %
Polonezi: 
2
0.0 %
Italieni: 
8
0.02 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
3
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
28,301    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
26,678
94.26 %
Maghiară: 
263
0.92 %
Rromanes (Ţigănească): 
289
1.02 %
Ucraineană: 
498
1.75 %
Germană: 
439
1.55 %
Rusă-Lipoveană: 
4
0.01 %
Turcă: 
2
0.0 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
25
0.08 %
Slovacă: 
4
0.01 %
Bulgară: 
2
0.0 %
Croată: 
2
0.0 %
Greacă: 
3
0.01 %
Cehă: 
82
0.28 %
Italiană: 
6
0.02 %
Chineză: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
2
0.0 %
Total: 
28,301    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
24,631
87.03 %
Romano-catolică: 
1,377
4.86 %
Reformată: 
113
0.39 %
Penticostală: 
636
2.24 %
Greco-catolică: 
131
0.46 %
Baptistă: 
1,183
4.18 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
75
0.26 %
Musulmană: 
4
0.01 %
Unitariană: 
2
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
10
0.03 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
8
0.02 %
Evanghelică: 
5
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
4
0.01 %
Mozaică: 
10
0.03 %
Altă religie: 
80
0.28 %
Fără religie: 
11
0.03 %
Atei: 
6
0.02 %
Religie nedeclarată: 
12
0.04 %
Total: 
28,301    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,387
8.43 %
0-14 ani, femei: 
2,515
8.88 %
15-59 ani, barbaţi: 
9,491
33.53 %
15-59 ani, femei: 
9,849
34.80 %
60+ ani, barbaţi: 
1,660
5.86 %
60+ ani, femei: 
2,399
8.47 %
Total: 
28,301    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018