CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
15,041
88.94 %
Maghiari: 
596
3.52 %
Romi (Ţigani): 
643
3.80 %
Ucraineni: 
28
0.16 %
Germani: 
432
2.55 %
Ruşi-lipoveni: 
5
0.02 %
Turci: 
1
0.0 %
Sârbi: 
61
0.36 %
Slovaci: 
64
0.37 %
Bulgari: 
7
0.04 %
Croaţi: 
9
0.05 %
Evrei: 
1
0.0 %
Cehi: 
17
0.10 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
2
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
3
0.01 %
Total: 
16,911    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
15,582
92.14 %
Maghiară: 
474
2.80 %
Rromanes (Ţigănească): 
394
2.32 %
Ucraineană: 
23
0.13 %
Germană: 
316
1.86 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.01 %
Turcă: 
1
0.0 %
Sârbă: 
49
0.28 %
Slovacă: 
44
0.26 %
Bulgară: 
6
0.03 %
Croată: 
5
0.02 %
Cehă: 
11
0.06 %
Alta limbă maternă: 
1
0.0 %
Limbă maternă nedeclarată: 
3
0.01 %
Total: 
16,911    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
12,992
76.82 %
Romano-catolică: 
1,195
7.06 %
Reformată: 
137
0.81 %
Penticostală: 
1,221
7.22 %
Greco-catolică: 
126
0.74 %
Baptistă: 
968
5.72 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
42
0.24 %
Musulmană: 
3
0.01 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
32
0.18 %
Creştină de rit vechi: 
9
0.05 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
11
0.06 %
Evanghelică: 
19
0.11 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
17
0.10 %
Mozaică: 
6
0.03 %
Altă religie: 
79
0.46 %
Fără religie: 
33
0.19 %
Atei: 
5
0.02 %
Religie nedeclarată: 
15
0.08 %
Total: 
16,911    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,749
10.34 %
0-14 ani, femei: 
1,620
9.57 %
15-59 ani, barbaţi: 
5,251
31.05 %
15-59 ani, femei: 
5,334
31.54 %
60+ ani, barbaţi: 
1,269
7.50 %
60+ ani, femei: 
1,688
9.98 %
Total: 
16,911    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018