CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
10,596
90.18 %
Maghiari: 
476
4.05 %
Romi (Ţigani): 
98
0.83 %
Ucraineni: 
37
0.31 %
Germani: 
476
4.05 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Turci: 
2
0.01 %
Sârbi: 
8
0.06 %
Slovaci: 
17
0.14 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Evrei: 
5
0.04 %
Cehi: 
3
0.02 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
20
0.17 %
Alta etnie: 
5
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
11,749    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
10,961
93.29 %
Maghiară: 
364
3.09 %
Rromanes (Ţigănească): 
9
0.07 %
Ucraineană: 
19
0.16 %
Germană: 
382
3.25 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Sârbă: 
6
0.05 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Italiană: 
2
0.01 %
Alta limbă maternă: 
3
0.02 %
Total: 
11,749    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
9,011
76.69 %
Romano-catolică: 
1,334
11.35 %
Reformată: 
114
0.97 %
Penticostală: 
559
4.75 %
Greco-catolică: 
66
0.56 %
Baptistă: 
518
4.40 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
42
0.35 %
Musulmană: 
1
0.0 %
Unitariană: 
2
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
9
0.07 %
Creştină de rit vechi: 
5
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4
0.03 %
Evanghelică: 
8
0.06 %
Mozaică: 
5
0.04 %
Altă religie: 
54
0.45 %
Fără religie: 
5
0.04 %
Atei: 
3
0.02 %
Religie nedeclarată: 
9
0.07 %
Total: 
11,749    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,077
9.16 %
0-14 ani, femei: 
1,051
8.94 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,704
31.52 %
15-59 ani, femei: 
3,858
32.83 %
60+ ani, barbaţi: 
876
7.45 %
60+ ani, femei: 
1,183
10.06 %
Total: 
11,749    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018