CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
19,697
92.85 %
Maghiari: 
523
2.46 %
Romi (Ţigani): 
865
4.07 %
Ucraineni: 
6
0.02 %
Germani: 
104
0.49 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Evrei: 
7
0.03 %
Italieni: 
3
0.01 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
4
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
21,213    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
20,530
96.78 %
Maghiară: 
424
1.99 %
Rromanes (Ţigănească): 
156
0.73 %
Ucraineană: 
4
0.01 %
Germană: 
88
0.41 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Italiană: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
3
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
21,213    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
19,245
90.72 %
Romano-catolică: 
316
1.48 %
Reformată: 
267
1.25 %
Penticostală: 
755
3.55 %
Greco-catolică: 
216
1.01 %
Baptistă: 
62
0.29 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
32
0.15 %
Unitariană: 
2
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
5
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
42
0.19 %
Evanghelică: 
10
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
38
0.17 %
Mozaică: 
6
0.02 %
Altă religie: 
155
0.73 %
Fără religie: 
35
0.16 %
Atei: 
7
0.03 %
Religie nedeclarată: 
20
0.09 %
Total: 
21,213    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,040
9.61 %
0-14 ani, femei: 
1,848
8.71 %
15-59 ani, barbaţi: 
6,921
32.62 %
15-59 ani, femei: 
7,279
34.31 %
60+ ani, barbaţi: 
1,273
6.00 %
60+ ani, femei: 
1,852
8.73 %
Total: 
21,213    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020