CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
40,407
89.40 %
Maghiari: 
3,815
8.44 %
Romi (Ţigani): 
528
1.16 %
Ucraineni: 
17
0.03 %
Germani: 
275
0.60 %
Ruşi-lipoveni: 
5
0.01 %
Turci: 
2
0.0 %
Sârbi: 
5
0.01 %
Slovaci: 
19
0.04 %
Bulgari: 
8
0.01 %
Greci: 
2
0.0 %
Evrei: 
25
0.05 %
Cehi: 
12
0.02 %
Polonezi: 
16
0.03 %
Italieni: 
22
0.04 %
Chinezi: 
9
0.01 %
Armeni: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
27
0.05 %
Total: 
45,195    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
41,521
91.87 %
Maghiară: 
3,408
7.54 %
Rromanes (Ţigănească): 
96
0.21 %
Ucraineană: 
7
0.01 %
Germană: 
104
0.23 %
Rusă-Lipoveană: 
7
0.01 %
Turcă: 
1
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Slovacă: 
6
0.01 %
Bulgară: 
4
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
3
0.0 %
Cehă: 
3
0.0 %
Poloneză: 
6
0.01 %
Italiană: 
5
0.01 %
Chineză: 
9
0.01 %
Alta limbă maternă: 
13
0.02 %
Total: 
45,195    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
37,641
83.28 %
Romano-catolică: 
3,263
7.21 %
Reformată: 
1,680
3.71 %
Penticostală: 
983
2.17 %
Greco-catolică: 
382
0.84 %
Baptistă: 
206
0.45 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
91
0.20 %
Musulmană: 
7
0.01 %
Unitariană: 
207
0.45 %
Creştină după Evanghelie: 
58
0.12 %
Creştină de rit vechi: 
34
0.07 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
31
0.06 %
Evanghelică: 
19
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
19
0.04 %
Mozaică: 
27
0.05 %
Altă religie: 
388
0.85 %
Fără religie: 
77
0.17 %
Atei: 
51
0.11 %
Religie nedeclarată: 
31
0.06 %
Total: 
45,195    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
4,146
9.17 %
0-14 ani, femei: 
4,168
9.22 %
15-59 ani, barbaţi: 
15,079
33.36 %
15-59 ani, femei: 
15,711
34.76 %
60+ ani, barbaţi: 
2,585
5.71 %
60+ ani, femei: 
3,506
7.75 %
Total: 
45,195    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018