CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
10,468
95.94 %
Maghiari: 
303
2.77 %
Romi (Ţigani): 
67
0.61 %
Ucraineni: 
12
0.10 %
Germani: 
33
0.30 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Evrei: 
1
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
15
0.13 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
6
0.05 %
Total: 
10,910    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
10,602
97.17 %
Maghiară: 
243
2.22 %
Rromanes (Ţigănească): 
32
0.29 %
Germană: 
17
0.15 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
6
0.05 %
Alta limbă maternă: 
6
0.05 %
Total: 
10,910    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
8,709
79.82 %
Romano-catolică: 
294
2.69 %
Reformată: 
166
1.52 %
Penticostală: 
583
5.34 %
Greco-catolică: 
256
2.34 %
Baptistă: 
827
7.58 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
23
0.21 %
Unitariană: 
9
0.08 %
Creştină după Evanghelie: 
8
0.07 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.06 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Mozaică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
17
0.15 %
Fără religie: 
5
0.04 %
Atei: 
2
0.01 %
Religie nedeclarată: 
2
0.01 %
Total: 
10,910    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
869
7.96 %
0-14 ani, femei: 
891
8.16 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,472
31.82 %
15-59 ani, femei: 
3,834
35.14 %
60+ ani, barbaţi: 
801
7.34 %
60+ ani, femei: 
1,043
9.56 %
Total: 
10,910    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019