CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
26,746
87.28 %
Maghiari: 
2,974
9.70 %
Romi (Ţigani): 
650
2.12 %
Ucraineni: 
4
0.01 %
Germani: 
148
0.48 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Greci: 
2
0.0 %
Evrei: 
7
0.02 %
Cehi: 
5
0.01 %
Polonezi: 
67
0.21 %
Italieni: 
2
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
18
0.05 %
Etnie nedeclarată: 
15
0.04 %
Total: 
30,642    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
27,828
90.81 %
Maghiară: 
2,641
8.61 %
Rromanes (Ţigănească): 
59
0.19 %
Ucraineană: 
2
0.0 %
Germană: 
62
0.20 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.0 %
Cehă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
29
0.09 %
Alta limbă maternă: 
7
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
9
0.02 %
Total: 
30,642    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
24,815
80.98 %
Romano-catolică: 
1,921
6.26 %
Reformată: 
1,562
5.09 %
Penticostală: 
688
2.24 %
Greco-catolică: 
501
1.63 %
Baptistă: 
423
1.38 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
113
0.36 %
Musulmană: 
1
0.0 %
Unitariană: 
211
0.68 %
Creştină după Evanghelie: 
12
0.03 %
Creştină de rit vechi: 
15
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
5
0.01 %
Evanghelică: 
28
0.09 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
12
0.03 %
Mozaică: 
7
0.02 %
Altă religie: 
240
0.78 %
Fără religie: 
40
0.13 %
Atei: 
23
0.07 %
Religie nedeclarată: 
25
0.08 %
Total: 
30,642    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,303
10.77 %
0-14 ani, femei: 
3,126
10.20 %
15-59 ani, barbaţi: 
10,117
33.01 %
15-59 ani, femei: 
10,029
32.72 %
60+ ani, barbaţi: 
1,825
5.95 %
60+ ani, femei: 
2,242
7.31 %
Total: 
30,642    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020