CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
23,668
91.59 %
Maghiari: 
1,905
7.37 %
Romi (Ţigani): 
153
0.59 %
Ucraineni: 
11
0.04 %
Germani: 
73
0.28 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.0 %
Turci: 
2
0.0 %
Tătari: 
2
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Slovaci: 
4
0.01 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Evrei: 
1
0.0 %
Cehi: 
8
0.03 %
Polonezi: 
5
0.01 %
Italieni: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
2
0.0 %
Total: 
25,840    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
24,187
93.60 %
Maghiară: 
1,590
6.15 %
Rromanes (Ţigănească): 
19
0.07 %
Ucraineană: 
8
0.03 %
Germană: 
22
0.08 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.0 %
Tătară: 
2
0.0 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Cehă: 
3
0.01 %
Poloneză: 
4
0.01 %
Alta limbă maternă: 
2
0.0 %
Total: 
25,840    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
20,722
80.19 %
Romano-catolică: 
1,812
7.01 %
Reformată: 
811
3.13 %
Penticostală: 
1,607
6.21 %
Greco-catolică: 
128
0.49 %
Baptistă: 
109
0.42 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
48
0.18 %
Musulmană: 
3
0.01 %
Unitariană: 
90
0.34 %
Creştină după Evanghelie: 
56
0.21 %
Creştină de rit vechi: 
12
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
12
0.04 %
Evanghelică: 
15
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
5
0.01 %
Mozaică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
342
1.32 %
Fără religie: 
23
0.08 %
Atei: 
18
0.06 %
Religie nedeclarată: 
26
0.10 %
Total: 
25,840    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,923
11.31 %
0-14 ani, femei: 
2,898
11.21 %
15-59 ani, barbaţi: 
8,308
32.15 %
15-59 ani, femei: 
8,243
31.90 %
60+ ani, barbaţi: 
1,511
5.84 %
60+ ani, femei: 
1,957
7.57 %
Total: 
25,840    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018