CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
13,255
95.39 %
Maghiari: 
420
3.02 %
Romi (Ţigani): 
99
0.71 %
Ucraineni: 
2
0.01 %
Germani: 
94
0.67 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.01 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Slovaci: 
3
0.02 %
Greci: 
1
0.0 %
Evrei: 
7
0.05 %
Polonezi: 
3
0.02 %
Italieni: 
2
0.01 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
5
0.03 %
Total: 
13,895    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
13,430
96.65 %
Maghiară: 
367
2.64 %
Rromanes (Ţigănească): 
19
0.13 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
67
0.48 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
2
0.01 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
2
0.01 %
Chineză: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
2
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
13,895    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
11,967
86.12 %
Romano-catolică: 
301
2.16 %
Reformată: 
279
2.00 %
Penticostală: 
773
5.56 %
Greco-catolică: 
138
0.99 %
Baptistă: 
200
1.43 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
56
0.40 %
Unitariană: 
3
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
16
0.11 %
Creştină de rit vechi: 
4
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
21
0.15 %
Evanghelică: 
5
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
8
0.05 %
Mozaică: 
3
0.02 %
Altă religie: 
56
0.40 %
Fără religie: 
47
0.33 %
Atei: 
2
0.01 %
Religie nedeclarată: 
16
0.11 %
Total: 
13,895    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,115
8.02 %
0-14 ani, femei: 
1,097
7.89 %
15-59 ani, barbaţi: 
4,465
32.13 %
15-59 ani, femei: 
4,510
32.45 %
60+ ani, barbaţi: 
1,120
8.06 %
60+ ani, femei: 
1,588
11.42 %
Total: 
13,895    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018