CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
9,719
95.03 %
Maghiari: 
435
4.25 %
Romi (Ţigani): 
47
0.45 %
Ucraineni: 
6
0.05 %
Germani: 
9
0.08 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Cehi: 
2
0.01 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
6
0.05 %
Total: 
10,227    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
9,837
96.18 %
Maghiară: 
380
3.71 %
Ucraineană: 
5
0.04 %
Germană: 
2
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
1
0.0 %
Total: 
10,227    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
8,781
85.86 %
Romano-catolică: 
403
3.94 %
Reformată: 
218
2.13 %
Penticostală: 
443
4.33 %
Greco-catolică: 
99
0.96 %
Baptistă: 
66
0.64 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
7
0.06 %
Musulmană: 
3
0.02 %
Unitariană: 
10
0.09 %
Creştină după Evanghelie: 
66
0.64 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Altă religie: 
116
1.13 %
Fără religie: 
1
0.0 %
Atei: 
2
0.01 %
Religie nedeclarată: 
10
0.09 %
Total: 
10,227    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,311
12.81 %
0-14 ani, femei: 
1,350
13.20 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,392
33.16 %
15-59 ani, femei: 
3,312
32.38 %
60+ ani, barbaţi: 
368
3.59 %
60+ ani, femei: 
494
4.83 %
Total: 
10,227    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020