CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,489
97.53 %
Maghiari: 
45
1.76 %
Romi (Ţigani): 
9
0.35 %
Ucraineni: 
3
0.11 %
Germani: 
4
0.15 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.07 %
Total: 
2,552    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,519
98.70 %
Maghiară: 
26
1.01 %
Ucraineană: 
3
0.11 %
Germană: 
2
0.07 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.07 %
Total: 
2,552    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,266
88.79 %
Romano-catolică: 
64
2.50 %
Reformată: 
22
0.86 %
Penticostală: 
111
4.34 %
Greco-catolică: 
2
0.07 %
Baptistă: 
49
1.92 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
7
0.27 %
Creştină după Evanghelie: 
3
0.11 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
6
0.23 %
Altă religie: 
15
0.58 %
Fără religie: 
2
0.07 %
Atei: 
2
0.07 %
Religie nedeclarată: 
3
0.11 %
Total: 
2,552    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
201
7.87 %
0-14 ani, femei: 
197
7.71 %
15-59 ani, barbaţi: 
776
30.40 %
15-59 ani, femei: 
753
29.50 %
60+ ani, barbaţi: 
267
10.46 %
60+ ani, femei: 
358
14.02 %
Total: 
2,552    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018