CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
565,639
83.43 %
Maghiari: 
50,556
7.45 %
Romi (Ţigani): 
16,084
2.37 %
Ucraineni: 
7,321
1.07 %
Germani: 
14,174
2.09 %
Ruşi-lipoveni: 
144
0.02 %
Turci: 
74
0.01 %
Tătari: 
8
0.0 %
Sârbi: 
13,273
1.95 %
Slovaci: 
1,908
0.28 %
Bulgari: 
5,562
0.82 %
Croaţi: 
371
0.05 %
Greci: 
209
0.03 %
Evrei: 
441
0.06 %
Cehi: 
283
0.04 %
Polonezi: 
79
0.01 %
Italieni: 
271
0.03 %
Chinezi: 
18
0.0 %
Armeni: 
32
0.0 %
Ceangăi: 
17
0.0 %
Alta etnie: 
1,311
0.19 %
Etnie nedeclarată: 
151
0.02 %
Total: 
677,926    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
579,663
85.50 %
Maghiară: 
47,707
7.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
10,433
1.53 %
Ucraineană: 
6,378
0.94 %
Germană: 
12,197
1.79 %
Rusă-Lipoveană: 
141
0.02 %
Turcă: 
66
0.0 %
Tătară: 
9
0.0 %
Sârbă: 
12,159
1.79 %
Slovacă: 
1,636
0.24 %
Bulgară: 
5,235
0.77 %
Croată: 
296
0.04 %
Greacă: 
187
0.02 %
Evreiască (Idis): 
54
0.0 %
Cehă: 
173
0.02 %
Poloneză: 
50
0.0 %
Italiană: 
239
0.03 %
Chineză: 
23
0.0 %
Armeană: 
8
0.0 %
Alta limbă maternă: 
1,173
0.17 %
Limbă maternă nedeclarată: 
99
0.01 %
Total: 
677,926    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
534,695
78.87 %
Romano-catolică: 
72,094
10.63 %
Reformată: 
12,962
1.91 %
Penticostală: 
28,316
4.17 %
Greco-catolică: 
8,751
1.29 %
Baptistă: 
10,052
1.48 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2,100
0.30 %
Musulmană: 
994
0.14 %
Unitariană: 
174
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
558
0.08 %
Creştină de rit vechi: 
888
0.13 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
575
0.08 %
Evanghelică: 
454
0.06 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
183
0.02 %
Mozaică: 
407
0.06 %
Altă religie: 
3,115
0.45 %
Fără religie: 
571
0.08 %
Atei: 
440
0.06 %
Religie nedeclarată: 
597
0.08 %
Total: 
677,926    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
58,321
8.60 %
0-14 ani, femei: 
54,630
8.05 %
15-59 ani, barbaţi: 
218,403
32.21 %
15-59 ani, femei: 
226,987
33.48 %
60+ ani, barbaţi: 
48,717
7.18 %
60+ ani, femei: 
70,868
10.45 %
Total: 
677,926    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020