CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,140
64.45 %
Maghiari: 
1,152
17.93 %
Romi (Ţigani): 
227
3.53 %
Ucraineni: 
25
0.38 %
Germani: 
392
6.10 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.01 %
Sârbi: 
328
5.10 %
Slovaci: 
14
0.21 %
Bulgari: 
134
2.08 %
Evrei: 
2
0.03 %
Cehi: 
2
0.03 %
Polonezi: 
1
0.01 %
Italieni: 
2
0.03 %
Armeni: 
1
0.01 %
Alta etnie: 
2
0.03 %
Total: 
6,423    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
4,321
67.27 %
Maghiară: 
1,063
16.54 %
Rromanes (Ţigănească): 
226
3.51 %
Ucraineană: 
15
0.23 %
Germană: 
360
5.60 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.01 %
Sârbă: 
287
4.46 %
Slovacă: 
12
0.18 %
Bulgară: 
130
2.02 %
Evreiască (Idis): 
1
0.01 %
Cehă: 
1
0.01 %
Poloneză: 
1
0.01 %
Italiană: 
2
0.03 %
Armeană: 
1
0.01 %
Alta limbă maternă: 
2
0.03 %
Total: 
6,423    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,084
63.58 %
Romano-catolică: 
2,010
31.29 %
Reformată: 
33
0.51 %
Penticostală: 
159
2.47 %
Greco-catolică: 
27
0.42 %
Baptistă: 
52
0.80 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
3
0.04 %
Musulmană: 
2
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
6
0.09 %
Creştină de rit vechi: 
5
0.07 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4
0.06 %
Evanghelică: 
13
0.20 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.03 %
Mozaică: 
1
0.01 %
Altă religie: 
16
0.24 %
Fără religie: 
2
0.03 %
Atei: 
2
0.03 %
Religie nedeclarată: 
2
0.03 %
Total: 
6,423    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
613
9.54 %
0-14 ani, femei: 
594
9.24 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,928
30.01 %
15-59 ani, femei: 
2,095
32.61 %
60+ ani, barbaţi: 
489
7.61 %
60+ ani, femei: 
704
10.96 %
Total: 
6,423    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019