CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
8,068
72.44 %
Maghiari: 
1,643
14.75 %
Romi (Ţigani): 
771
6.92 %
Ucraineni: 
15
0.13 %
Germani: 
515
4.62 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.01 %
Tătari: 
2
0.01 %
Sârbi: 
53
0.47 %
Slovaci: 
17
0.15 %
Bulgari: 
14
0.12 %
Croaţi: 
4
0.03 %
Evrei: 
17
0.15 %
Cehi: 
3
0.02 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
6
0.05 %
Etnie nedeclarată: 
5
0.04 %
Total: 
11,136    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
8,222
73.83 %
Maghiară: 
1,595
14.32 %
Rromanes (Ţigănească): 
751
6.74 %
Ucraineană: 
12
0.10 %
Germană: 
473
4.24 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Turcă: 
1
0.0 %
Tătară: 
2
0.01 %
Sârbă: 
37
0.33 %
Slovacă: 
15
0.13 %
Bulgară: 
12
0.10 %
Croată: 
5
0.04 %
Greacă: 
1
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Chineză: 
2
0.01 %
Alta limbă maternă: 
2
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
3
0.02 %
Total: 
11,136    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
7,182
64.49 %
Romano-catolică: 
3,027
27.18 %
Reformată: 
186
1.67 %
Penticostală: 
443
3.97 %
Greco-catolică: 
78
0.70 %
Baptistă: 
61
0.54 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
52
0.46 %
Musulmană: 
2
0.01 %
Unitariană: 
5
0.04 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.06 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
52
0.46 %
Fără religie: 
10
0.08 %
Atei: 
9
0.08 %
Religie nedeclarată: 
20
0.17 %
Total: 
11,136    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,112
9.98 %
0-14 ani, femei: 
1,076
9.66 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,507
31.49 %
15-59 ani, femei: 
3,623
32.53 %
60+ ani, barbaţi: 
724
6.50 %
60+ ani, femei: 
1,094
9.82 %
Total: 
11,136    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018