CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
5,715
90.75 %
Maghiari: 
182
2.89 %
Romi (Ţigani): 
192
3.04 %
Ucraineni: 
6
0.09 %
Germani: 
174
2.76 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.03 %
Sârbi: 
7
0.11 %
Slovaci: 
2
0.03 %
Bulgari: 
7
0.11 %
Cehi: 
1
0.01 %
Polonezi: 
1
0.01 %
Alta etnie: 
8
0.12 %
Total: 
6,297    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,798
92.07 %
Maghiară: 
154
2.44 %
Rromanes (Ţigănească): 
168
2.66 %
Ucraineană: 
5
0.07 %
Germană: 
153
2.42 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.04 %
Sârbă: 
7
0.11 %
Slovacă: 
2
0.03 %
Bulgară: 
6
0.09 %
Alta limbă maternă: 
1
0.01 %
Total: 
6,297    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
5,031
79.89 %
Romano-catolică: 
602
9.56 %
Reformată: 
22
0.34 %
Penticostală: 
508
8.06 %
Greco-catolică: 
59
0.93 %
Baptistă: 
22
0.34 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
5
0.07 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.01 %
Evanghelică: 
1
0.01 %
Altă religie: 
36
0.57 %
Fără religie: 
2
0.03 %
Atei: 
1
0.01 %
Religie nedeclarată: 
6
0.09 %
Total: 
6,297    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
742
11.78 %
0-14 ani, femei: 
728
11.56 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,995
31.68 %
15-59 ani, femei: 
1,890
30.01 %
60+ ani, barbaţi: 
397
6.30 %
60+ ani, femei: 
545
8.65 %
Total: 
6,297    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018