CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,820
66.36 %
Maghiari: 
657
15.46 %
Romi (Ţigani): 
367
8.63 %
Ucraineni: 
18
0.42 %
Germani: 
48
1.12 %
Turci: 
2
0.04 %
Sârbi: 
320
7.53 %
Slovaci: 
2
0.04 %
Bulgari: 
13
0.30 %
Croaţi: 
2
0.04 %
Total: 
4,249    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,990
70.36 %
Maghiară: 
655
15.41 %
Rromanes (Ţigănească): 
215
5.06 %
Ucraineană: 
14
0.32 %
Germană: 
50
1.17 %
Turcă: 
2
0.04 %
Sârbă: 
312
7.34 %
Bulgară: 
9
0.21 %
Croată: 
2
0.04 %
Total: 
4,249    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,995
70.48 %
Romano-catolică: 
955
22.47 %
Reformată: 
22
0.51 %
Penticostală: 
99
2.32 %
Greco-catolică: 
136
3.20 %
Baptistă: 
19
0.44 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
11
0.25 %
Unitariană: 
2
0.04 %
Creştină de rit vechi: 
5
0.11 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2
0.04 %
Altă religie: 
1
0.02 %
Religie nedeclarată: 
2
0.04 %
Total: 
4,249    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
428
10.07 %
0-14 ani, femei: 
486
11.43 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,322
31.11 %
15-59 ani, femei: 
1,246
29.32 %
60+ ani, barbaţi: 
297
6.98 %
60+ ani, femei: 
470
11.06 %
Total: 
4,249    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018