CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
5,850
80.30 %
Maghiari: 
613
8.41 %
Romi (Ţigani): 
426
5.84 %
Ucraineni: 
43
0.59 %
Germani: 
191
2.62 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.04 %
Turci: 
1
0.01 %
Sârbi: 
151
2.07 %
Slovaci: 
3
0.04 %
Bulgari: 
1
0.01 %
Croaţi: 
1
0.01 %
Cehi: 
1
0.01 %
Ceangăi: 
1
0.01 %
Total: 
7,285    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,945
81.60 %
Maghiară: 
572
7.85 %
Rromanes (Ţigănească): 
399
5.47 %
Ucraineană: 
39
0.53 %
Germană: 
184
2.52 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.04 %
Sârbă: 
138
1.89 %
Slovacă: 
3
0.04 %
Bulgară: 
1
0.01 %
Croată: 
1
0.01 %
Total: 
7,285    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
5,883
80.75 %
Romano-catolică: 
903
12.39 %
Reformată: 
38
0.52 %
Penticostală: 
333
4.57 %
Greco-catolică: 
29
0.39 %
Baptistă: 
43
0.59 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
5
0.06 %
Unitariană: 
1
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2
0.02 %
Evanghelică: 
8
0.10 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.02 %
Altă religie: 
11
0.15 %
Fără religie: 
15
0.20 %
Religie nedeclarată: 
12
0.16 %
Total: 
7,285    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
633
8.68 %
0-14 ani, femei: 
673
9.23 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,074
28.46 %
15-59 ani, femei: 
2,007
27.54 %
60+ ani, barbaţi: 
764
10.48 %
60+ ani, femei: 
1,134
15.56 %
Total: 
7,285    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018