CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,171
82.79 %
Maghiari: 
501
13.08 %
Romi (Ţigani): 
132
3.44 %
Ucraineni: 
6
0.15 %
Germani: 
12
0.31 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.05 %
Sârbi: 
1
0.02 %
Slovaci: 
2
0.05 %
Italieni: 
2
0.05 %
Ceangăi: 
1
0.02 %
Total: 
3,830    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,269
85.35 %
Maghiară: 
504
13.15 %
Rromanes (Ţigănească): 
38
0.99 %
Ucraineană: 
5
0.13 %
Germană: 
8
0.20 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.05 %
Slovacă: 
2
0.05 %
Italiană: 
2
0.05 %
Total: 
3,830    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,861
74.69 %
Romano-catolică: 
122
3.18 %
Reformată: 
355
9.26 %
Penticostală: 
117
3.05 %
Greco-catolică: 
201
5.24 %
Baptistă: 
65
1.69 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
77
2.01 %
Unitariană: 
6
0.15 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.02 %
Altă religie: 
15
0.39 %
Fără religie: 
2
0.05 %
Atei: 
1
0.02 %
Religie nedeclarată: 
7
0.18 %
Total: 
3,830    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
330
8.61 %
0-14 ani, femei: 
287
7.49 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,053
27.49 %
15-59 ani, femei: 
1,128
29.45 %
60+ ani, barbaţi: 
415
10.83 %
60+ ani, femei: 
617
16.10 %
Total: 
3,830    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019