CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,576
58.52 %
Maghiari: 
1,054
39.13 %
Romi (Ţigani): 
3
0.11 %
Ucraineni: 
8
0.29 %
Germani: 
32
1.18 %
Turci: 
1
0.03 %
Sârbi: 
13
0.48 %
Slovaci: 
2
0.07 %
Bulgari: 
1
0.03 %
Evrei: 
1
0.03 %
Italieni: 
1
0.03 %
Alta etnie: 
1
0.03 %
Total: 
2,693    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,581
58.70 %
Maghiară: 
1,059
39.32 %
Rromanes (Ţigănească): 
3
0.11 %
Ucraineană: 
8
0.29 %
Germană: 
27
1.00 %
Sârbă: 
12
0.44 %
Bulgară: 
1
0.03 %
Italiană: 
1
0.03 %
Alta limbă maternă: 
1
0.03 %
Total: 
2,693    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
1,374
51.02 %
Romano-catolică: 
598
22.20 %
Reformată: 
504
18.71 %
Penticostală: 
114
4.23 %
Greco-catolică: 
25
0.92 %
Baptistă: 
21
0.77 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
6
0.22 %
Musulmană: 
1
0.03 %
Unitariană: 
1
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
2
0.07 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
3
0.11 %
Mozaică: 
1
0.03 %
Altă religie: 
30
1.11 %
Fără religie: 
10
0.37 %
Atei: 
2
0.07 %
Religie nedeclarată: 
1
0.03 %
Total: 
2,693    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
194
7.20 %
0-14 ani, femei: 
195
7.24 %
15-59 ani, barbaţi: 
871
32.34 %
15-59 ani, femei: 
870
32.30 %
60+ ani, barbaţi: 
232
8.61 %
60+ ani, femei: 
331
12.29 %
Total: 
2,693    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 16-10-2019