CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,752
86.84 %
Maghiari: 
42
1.32 %
Romi (Ţigani): 
32
1.00 %
Ucraineni: 
310
9.78 %
Germani: 
17
0.53 %
Ruşi-lipoveni: 
4
0.12 %
Sârbi: 
1
0.03 %
Slovaci: 
3
0.09 %
Cehi: 
7
0.22 %
Italieni: 
1
0.03 %
Total: 
3,169    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,919
92.11 %
Maghiară: 
32
1.00 %
Rromanes (Ţigănească): 
13
0.41 %
Ucraineană: 
186
5.86 %
Germană: 
12
0.37 %
Rusă-Lipoveană: 
4
0.12 %
Sârbă: 
1
0.03 %
Italiană: 
1
0.03 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.03 %
Total: 
3,169    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,913
91.92 %
Romano-catolică: 
71
2.24 %
Reformată: 
7
0.22 %
Penticostală: 
139
4.38 %
Greco-catolică: 
2
0.06 %
Baptistă: 
29
0.91 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2
0.06 %
Altă religie: 
6
0.18 %
Total: 
3,169    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
253
7.98 %
0-14 ani, femei: 
225
7.10 %
15-59 ani, barbaţi: 
957
30.19 %
15-59 ani, femei: 
906
28.58 %
60+ ani, barbaţi: 
360
11.36 %
60+ ani, femei: 
468
14.76 %
Total: 
3,169    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018