CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
5,069
93.74 %
Maghiari: 
144
2.66 %
Romi (Ţigani): 
108
1.99 %
Ucraineni: 
37
0.68 %
Germani: 
23
0.42 %
Turci: 
1
0.01 %
Sârbi: 
6
0.11 %
Slovaci: 
10
0.18 %
Bulgari: 
3
0.05 %
Cehi: 
2
0.03 %
Polonezi: 
3
0.05 %
Alta etnie: 
1
0.01 %
Total: 
5,407    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,210
96.35 %
Maghiară: 
123
2.27 %
Rromanes (Ţigănească): 
9
0.16 %
Ucraineană: 
29
0.53 %
Germană: 
21
0.38 %
Sârbă: 
4
0.07 %
Slovacă: 
7
0.12 %
Bulgară: 
1
0.01 %
Poloneză: 
3
0.05 %
Total: 
5,407    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,649
85.98 %
Romano-catolică: 
200
3.69 %
Reformată: 
25
0.46 %
Penticostală: 
403
7.45 %
Greco-catolică: 
25
0.46 %
Baptistă: 
14
0.25 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
8
0.14 %
Unitariană: 
4
0.07 %
Creştină de rit vechi: 
22
0.40 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2
0.03 %
Evanghelică: 
6
0.11 %
Altă religie: 
48
0.88 %
Atei: 
1
0.01 %
Total: 
5,407    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
629
11.63 %
0-14 ani, femei: 
567
10.48 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,787
33.04 %
15-59 ani, femei: 
1,726
31.92 %
60+ ani, barbaţi: 
296
5.47 %
60+ ani, femei: 
402
7.43 %
Total: 
5,407    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018