CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,884
91.28 %
Maghiari: 
66
1.23 %
Romi (Ţigani): 
344
6.42 %
Ucraineni: 
2
0.03 %
Germani: 
28
0.52 %
Sârbi: 
14
0.26 %
Bulgari: 
1
0.01 %
Italieni: 
2
0.03 %
Etnie nedeclarată: 
9
0.16 %
Total: 
5,350    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,088
95.10 %
Maghiară: 
60
1.12 %
Rromanes (Ţigănească): 
156
2.91 %
Ucraineană: 
2
0.03 %
Germană: 
22
0.41 %
Sârbă: 
10
0.18 %
Bulgară: 
1
0.01 %
Italiană: 
2
0.03 %
Limbă maternă nedeclarată: 
9
0.16 %
Total: 
5,350    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,495
84.01 %
Romano-catolică: 
105
1.96 %
Reformată: 
7
0.13 %
Penticostală: 
504
9.42 %
Greco-catolică: 
47
0.87 %
Baptistă: 
135
2.52 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
15
0.28 %
Unitariană: 
1
0.01 %
Creştină de rit vechi: 
21
0.39 %
Fără religie: 
7
0.13 %
Religie nedeclarată: 
13
0.24 %
Total: 
5,350    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
513
9.58 %
0-14 ani, femei: 
544
10.16 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,655
30.93 %
15-59 ani, femei: 
1,484
27.73 %
60+ ani, barbaţi: 
497
9.28 %
60+ ani, femei: 
657
12.28 %
Total: 
5,350    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019