CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,773
75.58 %
Maghiari: 
113
2.26 %
Romi (Ţigani): 
43
0.86 %
Ucraineni: 
80
1.60 %
Germani: 
53
1.06 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.02 %
Sârbi: 
926
18.54 %
Slovaci: 
1
0.02 %
Bulgari: 
1
0.02 %
Evrei: 
1
0.02 %
Total: 
4,992    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,826
76.64 %
Maghiară: 
104
2.08 %
Rromanes (Ţigănească): 
39
0.78 %
Ucraineană: 
72
1.44 %
Germană: 
45
0.90 %
Sârbă: 
904
18.10 %
Slovacă: 
1
0.02 %
Bulgară: 
1
0.02 %
Total: 
4,992    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,349
87.11 %
Romano-catolică: 
170
3.40 %
Reformată: 
36
0.72 %
Penticostală: 
296
5.92 %
Greco-catolică: 
81
1.62 %
Baptistă: 
10
0.20 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
14
0.28 %
Unitariană: 
1
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
20
0.40 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.02 %
Altă religie: 
8
0.16 %
Fără religie: 
2
0.04 %
Atei: 
4
0.08 %
Total: 
4,992    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
529
10.59 %
0-14 ani, femei: 
521
10.43 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,503
30.10 %
15-59 ani, femei: 
1,475
29.54 %
60+ ani, barbaţi: 
399
7.99 %
60+ ani, femei: 
565
11.31 %
Total: 
4,992    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018