CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
5,802
87.56 %
Maghiari: 
134
2.02 %
Romi (Ţigani): 
444
6.70 %
Ucraineni: 
6
0.09 %
Germani: 
173
2.61 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.01 %
Sârbi: 
45
0.67 %
Slovaci: 
4
0.06 %
Bulgari: 
11
0.16 %
Evrei: 
3
0.04 %
Cehi: 
2
0.03 %
Polonezi: 
1
0.01 %
Total: 
6,626    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
6,097
92.01 %
Maghiară: 
113
1.70 %
Rromanes (Ţigănească): 
189
2.85 %
Ucraineană: 
7
0.10 %
Germană: 
165
2.49 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.04 %
Sârbă: 
41
0.61 %
Slovacă: 
2
0.03 %
Bulgară: 
6
0.09 %
Cehă: 
1
0.01 %
Poloneză: 
1
0.01 %
Alta limbă maternă: 
1
0.01 %
Total: 
6,626    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
5,471
82.56 %
Romano-catolică: 
451
6.80 %
Reformată: 
10
0.15 %
Penticostală: 
444
6.70 %
Greco-catolică: 
69
1.04 %
Baptistă: 
116
1.75 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
29
0.43 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
5
0.07 %
Evanghelică: 
2
0.03 %
Mozaică: 
13
0.19 %
Altă religie: 
13
0.19 %
Religie nedeclarată: 
3
0.04 %
Total: 
6,626    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
750
11.31 %
0-14 ani, femei: 
714
10.77 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,000
30.18 %
15-59 ani, femei: 
1,947
29.38 %
60+ ani, barbaţi: 
476
7.18 %
60+ ani, femei: 
739
11.15 %
Total: 
6,626    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019