CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,690
81.89 %
Maghiari: 
468
10.38 %
Romi (Ţigani): 
97
2.15 %
Ucraineni: 
7
0.15 %
Germani: 
155
3.43 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.02 %
Sârbi: 
73
1.62 %
Slovaci: 
4
0.08 %
Bulgari: 
4
0.08 %
Alta etnie: 
7
0.15 %
Total: 
4,506    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,806
84.46 %
Maghiară: 
438
9.72 %
Rromanes (Ţigănească): 
43
0.95 %
Ucraineană: 
7
0.15 %
Germană: 
140
3.10 %
Sârbă: 
64
1.42 %
Slovacă: 
3
0.06 %
Bulgară: 
3
0.06 %
Alta limbă maternă: 
2
0.04 %
Total: 
4,506    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,167
70.28 %
Romano-catolică: 
677
15.02 %
Reformată: 
43
0.95 %
Penticostală: 
316
7.01 %
Greco-catolică: 
252
5.59 %
Baptistă: 
30
0.66 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
6
0.13 %
Creştină după Evanghelie: 
3
0.06 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.02 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.02 %
Altă religie: 
5
0.11 %
Fără religie: 
1
0.02 %
Religie nedeclarată: 
4
0.08 %
Total: 
4,506    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
440
9.76 %
0-14 ani, femei: 
427
9.47 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,385
30.73 %
15-59 ani, femei: 
1,347
29.89 %
60+ ani, barbaţi: 
366
8.12 %
60+ ani, femei: 
541
12.00 %
Total: 
4,506    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 16-10-2019