CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,098
88.35 %
Maghiari: 
54
1.16 %
Romi (Ţigani): 
351
7.56 %
Ucraineni: 
14
0.30 %
Germani: 
79
1.70 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.04 %
Sârbi: 
30
0.64 %
Slovaci: 
4
0.08 %
Bulgari: 
3
0.06 %
Italieni: 
1
0.02 %
Alta etnie: 
2
0.04 %
Total: 
4,638    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
4,402
94.91 %
Maghiară: 
35
0.75 %
Rromanes (Ţigănească): 
137
2.95 %
Ucraineană: 
2
0.04 %
Germană: 
50
1.07 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.02 %
Sârbă: 
10
0.21 %
Italiană: 
1
0.02 %
Total: 
4,638    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,081
87.99 %
Romano-catolică: 
147
3.16 %
Reformată: 
12
0.25 %
Penticostală: 
229
4.93 %
Greco-catolică: 
12
0.25 %
Baptistă: 
126
2.71 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
10
0.21 %
Evanghelică: 
1
0.02 %
Altă religie: 
19
0.40 %
Fără religie: 
1
0.02 %
Total: 
4,638    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
519
11.19 %
0-14 ani, femei: 
515
11.10 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,403
30.25 %
15-59 ani, femei: 
1,399
30.16 %
60+ ani, barbaţi: 
337
7.26 %
60+ ani, femei: 
465
10.02 %
Total: 
4,638    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018