CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,054,793
74.99 %
Maghiari: 
529,204
19.31 %
Romi (Ţigani): 
96,013
3.50 %
Ucraineni: 
36,103
1.31 %
Germani: 
11,299
0.41 %
Ruşi-lipoveni: 
229
0.0 %
Turci: 
112
0.0 %
Tătari: 
20
0.0 %
Sârbi: 
111
0.0 %
Slovaci: 
8,982
0.32 %
Bulgari: 
67
0.0 %
Croaţi: 
9
0.0 %
Greci: 
248
0.0 %
Evrei: 
631
0.02 %
Cehi: 
33
0.0 %
Polonezi: 
73
0.0 %
Italieni: 
392
0.01 %
Chinezi: 
41
0.0 %
Armeni: 
89
0.0 %
Ceangăi: 
24
0.0 %
Alta etnie: 
1,288
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
303
0.01 %
Total: 
2,740,064    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,098,639
76.59 %
Maghiară: 
545,055
19.89 %
Rromanes (Ţigănească): 
44,984
1.64 %
Ucraineană: 
35,079
1.28 %
Germană: 
5,135
0.18 %
Rusă-Lipoveană: 
205
0.0 %
Turcă: 
99
0.0 %
Tătară: 
15
0.0 %
Sârbă: 
70
0.0 %
Slovacă: 
8,562
0.31 %
Bulgară: 
41
0.0 %
Croată: 
6
0.0 %
Greacă: 
211
0.0 %
Evreiască (Idis): 
96
0.0 %
Cehă: 
17
0.0 %
Poloneză: 
45
0.0 %
Italiană: 
364
0.01 %
Chineză: 
41
0.0 %
Armeană: 
13
0.0 %
Alta limbă maternă: 
1,100
0.04 %
Limbă maternă nedeclarată: 
287
0.01 %
Total: 
2,740,064    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
1,873,647
68.37 %
Romano-catolică: 
187,988
6.86 %
Reformată: 
347,857
12.69 %
Penticostală: 
106,959
3.90 %
Greco-catolică: 
114,978
4.19 %
Baptistă: 
44,424
1.62 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
12,529
0.45 %
Musulmană: 
746
0.02 %
Unitariană: 
8,907
0.32 %
Creştină după Evanghelie: 
2,645
0.09 %
Creştină de rit vechi: 
586
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1,763
0.06 %
Evanghelică: 
537
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
400
0.01 %
Mozaică: 
711
0.02 %
Altă religie: 
27,257
0.99 %
Fără religie: 
3,703
0.13 %
Atei: 
1,541
0.05 %
Religie nedeclarată: 
2,886
0.10 %
Total: 
2,740,064    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
253,188
9.24 %
0-14 ani, femei: 
242,402
8.84 %
15-59 ani, barbaţi: 
869,934
31.74 %
15-59 ani, femei: 
873,930
31.89 %
60+ ani, barbaţi: 
213,303
7.78 %
60+ ani, femei: 
287,307
10.48 %
Total: 
2,740,064    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020